Kontakt og Retningslinjer

Kontakt

Kreds 49 ligger på Rugårdsvej 291 men indkørslen er ved Rugårdsvej 289 - Se billede.

Med plads til parkering!

Du er velkommen til at skrive til os for at stille spørgsmål via kontaktformularen. Ellers så ring på tlf. 40 16 88 36. Hvis du skriver må du meget gerne være konkret omkring eventuelle problemstillinger samt oplyse navn, race, størrelse og alder på din hund hvis relevant.

 
 
 
 
 
 

Træning

Det/de hold der træner efter skemalagt træning skal respekteres, ligesom enkeltpersoner der træner udenfor skema.


Er man forhindret i at deltage i træningen skal der meldes afbud til træneren.


Sporarealerne kan frit benyttes, dog bør man forhøre sig om andre har lagt spor således disse ikke forstyrres..


Løse hunde må ikke forekomme, med undtagelse af hunde der trænes. Hunde må ikke være indenfor med undtagelse af ved IGP, c-træning eller socialisering af hvalpe.


Dokumentation

Alle bestyrelsesmedlemmer, trænerer og figuranter forpligter sig til at fremvise børneattest.


Der skal ved forespørgsel kunne fremvises gyldig udvidet hundeforsikring og opdateret vaccinationsattest.

Generelt

Vejen til klubhuset skal benyttes hensynsfuldt, og der opfordres til at hastigheden ikke overstiger 20 km/t.


Hunde der ikke trænes skal anbringes i bil/trailer. Hunden kan subsidiært afbindes, og benyttes denne mulighed skal hunden placeres i skygge. Hunden skal have adgang til vand og kunne forholde sig roligt.


Hvis hunden sviner på klubbens område, skal dette fjernes øjeblikkeligt. Det samme gør sig gældende ved afføring på banerne.


Syge hunde skal holdes væk fra pladsen.


Faciliteter

Bruger man klubbens faciliteter, rydder man op efter sig selv. Det gælder både klubhus, terrasseområde, grill og diverse materialer og rekvisitter. Sidste mand der forlader klubhuset sikrer sig, at der er lukket for vandet, slukket for gas samt pladsbelysning og kaffemaskine. Der skal også låses til klubhus og materialerum når disse efterlades.

Der må ikke ryges indenfor.

Retningslinjer

I tillæg til kredsens vedtægter har bestyrelsen fastsat følgende retningslinjer for deltagelse i træning og ved brug af klubbens faciliteter.