Retningslinjer

kreds49.dk © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Retningslinjer

I tillæg til kredsens vedtægter har bestyrelsen fastsat følgende retningslinjer for deltagelse i træning og brug af klubbens faciliteter. Disse retningslinjer skal til enhver tid overholdes.

 

Træning

Der skal løbende fremvises gyldig udvidet hundeforsikring og opdateret vaccinationsattest. Attest og police fremvises senest 3. træningsgang efter nytår, og nye medlemmer skal fremvise papirer senest 2.

træningsgang.

 

Det / de hold der træner efter skemalagt træning skal respekteres, ligesom enkeltpersoner der træner udenfor skema.

 

Er man forhindret i at deltage i træningen skal der meldes afbud til træner.

 

Sporarealerne kan frit benyttes, dog bør man forhøre sig om andre har lagt spor således disse ikke forstyrres..

 

Løse hunde må ikke forekomme, med undtagelse af hunde der trænes. Hunde må ikke komme i klubhuset. dog kan hvalpe medbringes i klubhuset med henblik på socialisering.

 

Brug af klubhus mv.

Bruger man klubbens faciliteter, rydder man op efter sig selv, det være sig både klubhus, terrasseområde, grill og diverse materialer og rekvisitter. Sidste mand der forlader klubhuset sikrer sig, at der er lukket for vandet, at der er lukket for gas, at pladsbelysning, kaffemaskine osv. er slukket, samt der er låst til klubhus og materialerum.

 

Der gælder et fuldstændigt rygeforbud i klubhuset.

 

Børneattest

Alle bestyrelsesmedlemmer, trænerer og figuranter forpligter sig til at fremvise børneattest.

 

Generelt

Vejen til klubhuset skal benyttes hensynsfuldt, og der opfordres til at hastigheden ikke overstiger 20 km/t.

 

Hunde der ikke trænes skal anbringes i bil/trailer eller i klubbens boksanlæg. Benyttes klubbens boksanlæg skal hunden have adgang til vand. Hunden kan subsidiært afbindes, og benyttes denne mulighed skal hunden placeres i skygge, den skal have adgang til vand og hunden skal kunne forholde sig roligt.

 

Rengøre hunden på klubbens område, skal dette fjernes øjeblikkeligt.

 

Syge hunde må ikke komme på pladsen.

 

Vores adresse er:

Rugårdsvej 273,

5210 Odense NV

 

Indkørslen ligger ved Rugårdsvej 289

 

Max hastighed på markvejen er 20 km/t

Vigtige datoer

 

Juleafslutning med hygge:

25. November

Der er mulighed for selvtræning i December

 

Opstart i 2019:

13. Januar

 

Referat fra Generalforsamling 2018 kan nu ses under fanen Bestyrelse og Trænere

Velkommen til

Schæferhundeklubbens

Kreds 49

Odense Nord